De transparantieverklaring van

Thuisleefgroep

Thuisleefgroep heeft een uniek transparant toetsingskader ontwikkeld. De vraag en de keuze van de klant staan voor ons centraal en wij richten ons op het geven van een kwalitatief advies. We laten ons hierbij niet leiden door het aanbod van (innovatieve) hulpmiddelen, producten of diensten. Wij lichten graag toe hoe een organisatie in de netwerksamenleving van vandaag transparant kan werken.

Thuisleefgroep wil zich altijd transparant kunnen gedragen door middel van de volgende uitgangspunten:

  • Thuisleefgroep heeft geen eigendomsbelangen in partijen of vennootschappen die producten of diensten exploiteren die in het assortiment van Thuisleefgroep zijn opgenomen.
  • Gebruikers van het consumentenplatform Thuisleefgids krijgen te allen tijde meerdere keuzemogelijkheden aan passende hulpmiddelen, producten en/of diensten voorgesteld als resultaat van het zoekproces. Zij kunnen zelf kiezen uit het voorgestelde resultaat en daar ook van af wijken.
  • Thuisleefgroep voert geen merkmarketing uit, er zullen nooit specifieke campagnes voor een bepaald merk van een bepaald product en/of dienst worden uitgevoerd. Enkel campagnes met partners op productcategorieën waarbij de keuze voor de uiteindelijke oplossing altijd bij de klant blijft.
  • Aan Thuisleefgroep ligt een database van hulpmiddelen, producten en diensten van derden ten grondslag. Thuisleefgroep maakt geen gebruik van technieken om bepaalde producten en/of diensten bij voorkeur te suggereren aan haar klanten.
  • Producten worden standaard gerangschikt op basis van populariteit en op basis van de beoordelingen (reviews). Er kan door de klant op verschillende wijzen een filter worden toegepast op de uitkomst. De klant kan dit altijd zelf bepalen en/of aanpassen.
  • Thuisleefgroep voert geen redactie op ingestuurde reviews tenzij er sprake is van wettelijk niet toegestaan taalgebruik. Zij ziet het wel als haar rol om de reviews te delen met haar klanten.
  • Negatieve reviews worden door Thuisleefgroep beschouwd als een mogelijkheid om fabrikanten en leveranciers informatie terug te geven ter verbetering van hun product en/of dienst.