IZA-fonds (wijk)verpleging inspiratie! 

IZA-fonds (wijk)verpleging inspiratie! 

De zomer is aangebroken! Binnenkort worden de subsidies van het IZA-fonds wijkverpleging toegekend. Tot juni was er de gelegenheid om hiervoor een subsidie te schrijven. Heb je een subsidie aangevraagd maar kun je nog wat inspiratie gebruiken voor de invulling? Wij helpen je graag verder met enkele voorbeelden:

 • Activiteit A: Inzetten op passende zorg: zelf als het kan, digitaal als het kan, doen wat nodig is, verplaatsen van zorg.

Met deze activiteit kun je denken aan het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt en het verlagen van de werkdruk bij het zorgpersoneel. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van een adviesinstrument zoals de Thuisleefwijzer (SaaS-oplossing). Hiermee stimuleer je een betere samenwerking in de zorgketen.

Voorbeeld: Zoals hierboven beschreven zetten wij de Thuisleefwijzer in bij een grote zorgorganisatie om samen de ondersteuningsvraag van de cliënt in kaart te brengen. De cliënt krijgt meer eigen regie op basis van de theorie van positieve gezondheid.

 • Activiteit C: Bijdragen aan minder regeldruk voor zorgprofessionals (Aanpakken van de regeldruk).

Met deze activiteit kun je de knelpunten in het zoek- en bestelproces van (zorg)hulpmiddelen voor de zorgprofessional of cliënt inzichtelijk krijgen en het komen tot oplossingen in de manier van samenwerken met ketenpartners.

Hiermee stimuleer je het efficiënt komen tot een advies door middel het gebruik van onze Thuisleefwijzer.

Voorbeeld: Binnen verschillende projecten hebben wij een bijdrage mogen leveren aan het in kaart brengen van het zoek- en bestelproces van hulpmiddelen en de knelpunten die daarin voorkomen. Dit heeft geleid tot concrete oplossingen, zoals o.a. regels rondom het rapporteren en nieuwe afspraken met leveranciers om tot een meer uniforme wijze van werken te komen. Het resultaat: Een geoptimaliseerd bestelproces voor de zorgprofessional en cliënt.

‘Van tevoren hadden we niet verwacht dat we zo veel zouden kunnen bereiken binnen dit project!’ – aldus een verpleegkundige

 • Activiteit D: Arbeidsbesparend werken stimuleren (goede voorbeelden delen, opschalen en versnellen).

Mogelijk wordt er binnen de organisatie al op kleine schaal met een zorginnovatie gewerkt. Met deze activiteit kunnen wij onze expertise inzetten bij het verder opschalen van het gebruik van innovaties. Bijvoorbeeld met behulp van (digitale) learnings.

Voorbeeld: We zien binnen verschillende organisaties de wens om te innoveren, alleen het borgen van een zorginnovatie kan lastig zijn. Daar komen verschillende thema’s bij kijken, zoals bijvoorbeeld:

 • Een gezamenlijke en gedragen visie;
 • Welke stappen neem je om te komen tot implementatie;
 • De borging van een innovatie en een werkproces passend bij de organisatie.

Wij helpen organisaties graag verder met het starten of verder opschalen van de inzet van zorginnovaties aan de hand van bovengenoemde thema’s. Doelstelling is het verbeteren van het zorgproces voor de zorgprofessional en de cliënt.

 • Activiteit E: Samenwerking en coördinatie in de wijk stimuleren

Door het inzetten van de Thuisleefwijzer onder Activiteit E, kun je uniformiteit in werken en meer domein overstijgend werken realiseren.

Voorbeeld: Om de transformatie in de zorg mogelijk te maken, is het van belang om een beweging te maken naar de voorkant van de zorgketen. Dit vraagt samenwerking en een ondersteunende (digitale) infrastructuur tussen verschillende partijen in de keten. We zetten meer in op preventie om fysieke en of complexere zorg te voorkomen. Voor de zorgorganisatie gaat het hierbij om geïndiceerde preventie (mensen met verhoogd risico op ziekte), zorg gerelateerde preventie, het versterken van gezondheidsvaardigheden en zelfzorg, leefstijl als (onderdeel van de) behandeling en de verbinding met de gemeentelijke domeinen.

 • Activiteit F: Meer aandacht voor preventie, ziekenhuis verplaatste zorg, positieve gezondheid, reablement: meer tijd voor meer cliënten in de wijk. 

Met deze activiteit kun je de Thuisleefwijzer bij de cliënt en/of mantelzorger thuis inzetten. Door de Thuisleefwijzer preventief in te zetten, voorin de zorgketen, ervaart de cliënt meer eigen regie. Uiteindelijk blijft er meer tijd over voor cliënten waar de zorgvraag niet opgevangen kan worden door het netwerk om de cliënt heen.

Voorbeeld: We willen mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, zoveel mogelijk inzetten op preventie, zelfmanagement, het inzetten van (innovatieve) hulpmiddelen en digitale zorg en het betrekken of activeren van het eigen netwerk. Daarom zetten we bij verschillende klanten onze Thuisleefwijzer in om meer aandacht aan preventie te besteden, zodat er uiteindelijk meer tijd is voor cliënten in de wijk.

 • Activiteit G: Trainen van professionals gericht op competenties en vaardigheden die passen bij de IZA-doelstellingen zoals preventie, reablement, positieve gezondheid en omgaan met psychiatrische problematiek.

Met deze activiteit kun je zorgprofessionals trainen en opleidingen tot digicoach om de digitale vaardigheden van collega’s te vergroten.

Voorbeeld: We bieden trainingen aan waar professionals getraind worden om met behulp van een adviesinstrument o.b.v. positieve gezondheid (De Thuisleefwijzer) en/of een geïntegreerd advies- en bestelplatform voor (digitale) hulpmiddelen (ontwikkeld door Thuisleefgroep i.s.m. CB-Healthcare) te kunnen werken.

 • Activiteit I: Aanvragen voor innovatieve projecten die aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van het IZA.

Er zijn verschillende innovatieve ontwikkelingen en concrete mogelijkheden om de (wijk)verpleging te ondersteunen in de transformatie naar een toekomstgericht en houdbaar systeem die onder activiteit I kunnen vallen.

Thuisleefgroep kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van verschillende innovatieve projecten, zodat deze goed aansluiten bij jullie wensen en de werkwijze binnen de organisatie. Dit kan gaan om het formuleren van een visie vanuit een strategie, een innovatie die geïmplementeerd moet worden als (een app Team Telefoon, Digitale toegang etc.)

Meer weten over IZA en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Delen op Social Media!

Neem contact op

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder! Neem via het contactformulier contact met ons op. Heb je liever direct contact? Bellen of mailen kan natuurlijk ook!

Thuisleefgroep

 • Europalaan 500, 3526 KS Utrecht

 • info@thuisleefgroep.nl

 • (033) – 330 25 08